»Przede wszystkim staranność«

Tłumaczenia symultaniczne i konsekutywne z języka polskiego na niemiecki i z niemieckiego na polski

 • tłumaczenia konferencyjne (kabinowe, symultaniczne),
 • tłumaczenia negocjacji i rozmów (konsekutywne),
 • tłumaczenia szeptane,
 • tłumaczenie - towarzyszenie klientowi podczas targów, spotkań, wizyt u kontrahentów, zwiedzania obiektów przemysłowych itp.

Tłumaczenia pisemne

 • teksty prasowe, prezentacje, wykłady itp.
 • broszury informacyjne,
 • strony internetowe,
 • tłumaczenia techniczne,
 • umowy, m.in. umowy handlowe, dokumenty firmowe, sądowe itp., zaświadczenia, akty urodzenia, małżeństwa, zaświadczenia o zdolności do zawarcia związlu małżeńskiego. akty zgonu itp.
 • świadectwa szkolne oraz dyplomy wyższych uczelni,
 • inne - oczekuję Państwa zapytań.

Public Relations

 • opracowanie newslettera w języku niemieckim, we współpracy z dziennikarzami — mówcami rodzimymi języka niemieckiego, na zlecenie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii (miesięcznie, 2009-2016)
 • opracowanie informacji produktowo-usługowej na rynek niemiecki dla celów marketingowych,
 • projekty polsko-niemieckie,
 • wykłady i prezentacje.