»najwyższe kompetencje, opanowanie, lojalność, uprzejmość«

Klienci (wybór)

 • Niemiecki Bundestag
 • Fundacja Topografia Terroru
 • Kongregacja Sióstr Świętej Elżbiety, Prowincja Niemcy
 • Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie
 • Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Federalne Ministerstwo Zdrowia
 • Instytut Goethego 
 • Hospicjum im. Łazarza w Berlinie
 • Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii
 • Fundacja Fryderyka Eberta
 • Fundacja Konrada Adenauera
 • Instytut Polski w Berlinie
 • Berliner Volksbank
 • Polska Misja Katolicka w Berlinie
 • Policultura e.V.
 • ask@co Sprachendienst GmbH
 • ALLTEXT Fremdsprachendienst