»Staranność tłumaczenia i poszanowanie języka stanowią podstawy mojej pracy.«

Nowości

10 lat partnerstwa Lazarus Hospiz Berlin i Pomnika Hospicjum Miastu Oświęcim

Od samego początku, już od ponad 10 lat, towarzyszę współpracy partnerskiej pomiędzy Lazarus Hospiz Berlin a Pomnikiem Hospicjum Miastu Oświęcim, służąc jako tłumaczka przy wymianie doświadczeń i szkoleniach, wykonując tłumaczenia pisemne oraz pomagając od strony organizacyjnej. 

W dniu 21 czerwca 2012 r nastąpiło otwarcie Pomnika Hospicjum Miastu Oświęcim. Rok później zainicjowano współpracę partnerską z Lazarus Hospiz w Berlinie. Ostatnie z szeregu spotkań odbyło się w październiku 2023 r. Pracownice, pracownicy i wolontariuszki z Oświęcimia przez niemal tydzień byli gośćmi na Kampusie Lazarus. Program pobytu obejmował hospitacje, spotkania i rozmowy. Punktem kulminacyjnym była uroczystość jubileuszowa w dniu 19 października 2023 r. z okazji 10-lecia partnerstwa 

Pomnik Hospicjum Miastu Oświęcim powstał z inicjatywy byłego więźnia obozu koncentracyjnego Auschwitz,­ Augusta Kowalczyka. W grudniu 1940 roku został on deportowany jako 19-latek. W czerwcu 1942 r., dzięki pomocy mieszkańców Oświęcimia udało mu się uciec. Poprzez swoją inicjatywę utworzenia hospicjum wyraził swoją wdzięczność miastu i jego mieszkańcom za tę pomoc.

Dalsze informacje na temat spotkania w październiku 2023 r. w Berlinie, w języku niemieckim:

https://www.facebook.com/lobetal/posts/pfbid0TQhagsKiZzvHckQtUmQ4gJnq5Mt4auumnsCzghj8fJmgqhDwSNa62RQPSDSNyNDEl

i w języku polskim:

https://www.facebook.com/hospicjumoswiecim/posts/pfbid031HBxa14tisyfYWxjpQsPo7WHyWeyoZAi4DdpqGysK5Ts5p4qSwVcVQS5inFdfWA3l