»Język jest moją pasją.«

Publikacje

„Katalog Główny“ wystawy Fundacji Topografia Terroru, wydanie w języku polskim (ukaże się wkrótce).

Miesięczny Newsletter Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii, o objętości 1500 - 2000 linijek normatywnych każdego wydania (ok. 25-35 krótkich tekstów), w następujących obszarach tematycznych: Gospodarka w Polsce, Branże kreatywne i innowacje w gospodarce i technice, Inwestycje w Polsce, Z kręgów przedsiębiorstw, Polskie inwestycje za granicą, Z regionów, Aktualności z Wydziału, Ważne imprezy targowe w Polsce — oraz — do 2015 roku: Czy wiedzieli Państwo, że… (turystyka, kultura, sport, ciekawostki z polskiej nauki i techniki), publikacja online, 2009-2016

Wystawa „Polacy i Niemcy. Historie dialogu / Polen und Deutsche. Geschichten eines Dialogs“, tłumaczenie materiału tekstowego z języka polskiego na niemiecki, we współpracy z redaktorem wersji niemieckiej, dr. Benno Kirschem. Ekspozycja była prezentowana w maju i w czerwcu 2016 roku w Niemieckim Bundestagu, w gmachu Paul-Löbe-Haus.

Broszura informacyjna "Jubileusz Reformacji 2017, Główne Wydarzenia", tłumaczenie z języka niemieckiego na polski: https://www.luther2017.de/fileadmin/luther2017/material/Broschuere_Hoehepunkte_2017/2017_Broschuere_Highlights_Polski.pdf

„Zwiedzamy Bundestag. Architektura, sztuka i funkcje gmachów Parlamentu w zarysie“, weryfikacja polskiego tłumaczenia broszury wydanej przez Niemiecki Bundestag, Berlin, 2015.

Katalog „Twarz Getta“ i napisy na tablicach dla wystawy na temat Getta Litzmannstadt, tłumaczenie z języka niemieckiego na polski, na zlecenie Fundacji Topografia Terroru w Berlinie. Wystawa była prezentowana w dniach 27 stycznia - 30 marca 2015 r., w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

„Impulsy — z życia św. Elżbiety Węgierskiej“, tłumaczenie z języka niemieckiego na polski, na zlecenie Kongregacji Sióstr Świętej Elżbiety, Prowincji Niemieckiej, wydanie dwujęzyczne, Berlin, 2013.

Katalog wystawy na temat twórczości Gustawa Oelsnera „Światło, powietrze, barwa. Architektura Hamburga-Altony“; tłumaczenie z języka niemieckiego na polski, na zlecenie Uniwersytetu HafenCity w Hamburgu, ekspozycja w Muzeum Miasta Gdyni w marcu i w kwietniu 2011 r.

„Sprzedaż i dystrybucja towarów i usług na rynku niemieckim. Przewodnik dla polskich przedsiębiorców - jak pozyskać i poszerzyć krąg klientów“, Markus Milz, Milz&Comp.GmbH, tłumaczeniez języka niemieckiego na polski, na zlecenie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii, grudzień 2010. 

Niemieckojęzyczna publikacja „Relacje polsko-niemieckie a Unia Europejska. Perspektywy relacji polsko-niemieckich“ / „Die deutsch-polnischen Beziehungen und die EU. Perspektiven der deutsch-polnischen Beziehungen“, „aktuelle ostinformationen“ 3/4 2009, Gesamteuropäisches Studienwerk e.V. Vlotho. 

Tłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki tekstu specjalistycznego „Rozwój i stan instrumentu partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 2008“ / „Entwicklung und Stand: Öffentlich-Private Partnerschaften in Polen 2008“, na zlecenie Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polsckiej w Berlinie. 

„Polen - Ihr Geschäftspartner“ (Tłumaczenie broszury „Polska - Państwa partner w biznesie“ na język niemiecki oraz współpraca redakcyjna), Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, wydania 2003, 2004, 2006.

„Polen als Standort für deutsche Investitionen. Zusammenfassung“ (Tłumaczenie fachowego tekstu na język niemiecki „Polska jako miejsce lokowania niemieckich inwestycji. Podsumowanie“), Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Warszawa 2005.

„Polska - Niemcy. Partnerzy gospodarczy w Europie. Deutschland - Polen. Wirtschaftspartner in Europa“ (Tłumaczenie profili firm i tekstów fachowych oraz współpraca redakcyjna), Klotz & Partner KG, Frankfurt n. Menem - Berlin, I i II wydanie (2000, 2003)

„Informator o instytucjach rządu Republiki Federalnej Niemiec oraz najważniejsze organizacje gospodarcze“, Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec, Berlin, 2002.

„Berlin 2000. Przewodnik po instytucjach federalnych“ 2000 r., Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec, Berlin, 2000.

Niemieckojęzyczna publikacja: „Trudności mówców rodzimych języka polskiego w uczeniu się języka niemieckiego“ / „Schwierigkeiten beim Lernen der deutschen Sprache für Schüler der polnischen Muttersprache“, Pädagogisches Zentrum Berlin, 1990.