»Poszanowanie języka«

Od października 2008 r.

wykonuję wolny zawód tłumaczki języka niemieckiego, od 16 grudnia 2008 roku realizuję zlecenia również jako tłumaczka przysięgła - zaprzysiężona w Sądzie Krajowym Berlina.

W gronie moich zleceniodawców znajduje się m.in. Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, Niemiecki Bundestag, Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Niemiecka, Fundacja Topografia Terroru, Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii, Federalne Ministerstwo Zdrowia, Polski Instytut w Berlinie, Fundacja Eberta, Fundacja Adenauera, podmioty gospodarcze oraz osoby prywatne. Współpracuję również z Askco Sprachendienst GmbH, Haufschild Übersetzungen GmbH, Alltext Fremdsprachendienst oraz innymi biurami tłumaczeń.

Opracowuję tłumaczenia pisemne, w tym również przekłady na język polski. Przy tłumaczeniach na język niemiecki współpracuję z mówcami rodzimymi – dziennikarzami bądź tłumaczami. Zestawienie moich najważniejszych opublikowanych tłumaczeń znajduje się pod zakładką >> Publikacje

Na zlecenie moich klientów wykonuję ponadto tłumaczenia pism oficjalnych, druków (Niemieckiego Bundestagu), tekstów ustaw i przepisów prawnych, umów i porozumień, przemówień, prezentacji, artykułów prasowych, tekstów promocyjnych i in. Jako tłumaczka przysięgła realizuję ponadto zlecenia w zakresie tłumaczenia oficjalnych dokumentów (np. aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu), zaświadczeń (np. stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo) itp.

Projekty w zakresie PR: opracowanie i redakcja ekonomicznych tekstów fachowych w języku niemieckim we współpracy z dziennikarzami - mówcami rodzimymi (native speakers) języka niemieckiego do publikacji w miesięcznym Newsletterze Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii (miesięcznie, 2009-2016), wykłady m.in. na temat relacji polsko-niemieckich (Festiwal Języków 2009, Miejska Biblioteka w Bremie, Gesamteuropäisches Studienwerk, Rodzina Kolpinga), opracowanie tekstów i prezentacji dla celów marketingowych w języku polskim i niemieckim.

od 2004 r. do 2008 r.

Wicekonsul, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii

Organizacja konferencji fachowych, seminariów i spotkań informacyjnych we współpracy z Fundacją Adenauera, Fundacją Eberta, władzami miasta Akwizgranu (Aachen), Izbą Przemysłowo-Handlową w Moguncji (IHK für Rheinhessen in Mainz) i innymi instytucjami życia publicznego.

Opracowanie materiałów informacyjnych na temat rozwoju gospodarczego w Polsce i w Niemczech oraz odnośnie bilateralnych relacji gospodarczych, w języku polskim i niemieckim.

Prezentacja wykładów podczas konferencji fachowych na tematy rozwoju gospodarczego i społecznego w Polsce w kontekście intergracji Polski z Unią Europejską.

Opracowanie odpowiedzi na zapytania firm z Polski i z Niemiec.

Niemieckie tłumaczenie broszury „Polska jako miejsce lokowania niemieckich inwestycji. Podsumowanie”, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Warszawa 2005 r.

Niemieckie tłumaczenie broszury „Polska – Państwa partner w biznesie” oraz współpraca redakcyjna, wydania: 2004, 2006, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa

W latach 2007–2008 przejęcie zadań w zakresie: współpracy z Polonią, wspierania języka i kultury polskiej, zagadnień obywatelstwa, spraw wizowych i paszportowych.

od 1999 do 2004 r.

Tłumaczka, Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Publikacja informatora o instytucjach rządu federalnego po przeprowadzce rządu RFN do Berlina oraz o najważniejszych organizacjach niemieckiej gospodarki, w języku polskim: „Berlin 2000. Przewodnik po instytucjach federalnych”, Berlin, 2000 r.

Nowe i poszerzone wydanie informatora o instytucjach rządu federalnego oraz o najważniejszych organizacjach niemieckiej gospodarki, w języku polskim: „Informator o instytucjach rządu Republiki Federalnej Niemiec oraz najważniejsze organizacje gospodarcze”, Berlin, 2002 r.

 „Polska – Niemcy. Partnerzy gospodarczy w Europie. Deutschland – Polen. Wirtschaftspartner in Europa”, I i II wydanie (2000 r., 2003 r.), Klotz & Partner KG. Tłumaczenie profili firm i tekstów fachowych oraz współpraca redakcyjna.

Niemieckie tłumaczenie broszury „Polska – Państwa partner w biznesie”, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa, 2003.

Tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne między innymi podczas spotkań polskich i niemieckich ministrów gospodarki (Werner Müller z Januszem Steinhoffem a następnie z Jerzym Hausnerem), finansów (Hans Eichel z Markiem Belką), rolnictwa (Renate Künast z Wojciechem Olejniczakiem, Arturem Balazsem, Jarosławem Kalinowskim) oraz transportu (Manfred Stolpe z Markiem Polem). Tłumaczenia podczas spotkań przedstawicieli parlamentów oraz wysokich urzędników ministerialnych, jak również podczas rozmów i negocjacji, m.in. z przedstawicielami inicjatywy fundacji niemieckich przedsiębiorstw „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“ z udziałem przedstawicieli rządów Polski, Czech, Niemiec (m.in. Otto Graf Lambsdorff), USA (Stuart E. Eizenstat), byłych robotników przymusowych z czasów II wojny światowej oraz organizacji żydowskich.

Współudział w organizacji imprez, między innymi we współpracy z Niemiecką Naczelną Izbą Przemysłowo-Handlową (Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) oraz Domem im. Jean-Monnet (Jean-Monnet-Haus) w Berlinie.

od 1997 do 1999 r.

Działalność w ramach wolnego zawodu tłumaczki języka niemieckiego, m. in. na zlecenie Urzędu Miasta Gdańska.

Wpis na listę tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego po złożeniu ślubowania przed prezesem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku w dniu 10 sierpnia 1998 roku.

od 1993 do 1997 r.

Nauczyciel wspomagający języka niemieckiego w Berlinie na zlecenie GFBM t. z. 

Zajęcia lekcyjne grupowe w szkole oraz popołudniowe zajęcia lekcyjne dla uczniów ­­— dzieci przesiedleńców w ośrodku zamieszkania oraz m.in. w szkole podstawowej w „Dzielnicy Kwiatowej” (Grundschule im Blumenviertel) w Berlinie.

od września 1991 do marca 1998 r.

Działalność w zakresie socjalno-pedagogicznej pomocy rodzinie i w przypadkach indywidualnych, na zlecenie Urzędów Dzielnic Miasta Berlina: Kreuzbergu i Neukölln.

Zajęcia indywidualne z uczniami wykazującymi trudności w nauce, wynikające z problemów w otoczeniu socjalnym bądź z nadużyć na tle seksualnym.

od 1989 do 1993 r.

Nauczyciel wspomagający języka niemieckiego w Berlinie na zlecenie GFBA t. z.

Zajęcia lekcyjne grupowe oraz popołudniowe zajęcia w szkole dla uczniów ­­— dzieci przesiedleńców w szkole podstawowej im. Pawła Dohrmanna (Paul Dohrmann Grundschule) oraz w szkole podstawowej im. Nürtingen (Nürtingen Grundschule) w Berlinie.

od października 1988 do marca 1998 r.

Indywidualne studia na Wolnym Uniwersytecie Berlina w zakresie nauk o języku i pedagogiki.

Udział w seminariach i wykładach w zakresie metodyki i dydaktyki nauczania języka niemieckiego jako języka drugiego i obcego.

W 1990 roku opublikowałam w języku niemieckim pracę badawczą: „Schwierigkeiten beim Lernen der deutschen Sprache für Schüler der polnischen Muttersprache” („Trudności uczniów będących mówcami rodzimymi języka polskiego w uczeniu się języka niemieckiego”) w Centrum Pedagogicznym w Berlinie.

od 1983 do 1988 r.

Studia filologii germańskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ramach wyróżnienia, od lutego do czerwca 1987 roku odbywałam studia indywidualne w ramach Sekcji Germanistyki Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie.

W czerwcu 1988 roku ukończyłam studia na UAM w Poznaniu egzaminem i obroną pracy magisterskiej w obszarze krytyki i badań nad podręcznikami w zakresie nauczania języka niemieckiego jako obcego, z oceną „bardzo dobry” i otrzymałam tytuł magistra filologii germańskiej.