»Promocja Polski w Niemczech«

Społecznie udzielam się m.in. jako członkini następujących stowarzyszeń i inicjatyw:

 • Wspólnoto-Szkoła Nowej Ewangelizacji Św. Bartłomieja, w gronie odpowiedzialnych,
  więcej informacji: http://sne.pmk-berlin.de
 • Bund Katholischer Unternehmer e.V. / Związek Przedsiębiorców Katolickich T.z. — jako członkini zwyczajna,
  więcej informacji: >> www.bku.de (w języku niemieckim)
 • Joseph-Höffner-Gesellschaft e.V. / Towarzystwo im. Josepha Höffnera T.z. — jako członkini zwyczajna,
  więcej informacji: >> www.joseph-hoeffner-gesellschaft.de (w języku niemieckim)
 • Convivium Berlin e. V. — jako członkini zwyczajna,
  więcej informacji: http://www.convivium-berlin.de
 • Mensch-Umwelt-Tier e.V. / Człowiek-Środowisko-Zwierzę T.z. — jako członkini zwyczajna.
  więcej informacji: >> www.mut-ev.org (w języku niemieckim)