»Tłumacz podczas rozmów bądź negocjacji pozostaje w tle.«

Najważniejsze zlecenia - przykłady

Tłumaczenia ustne

2016 - 2018

2018

Tłumaczenie podczas wizyty pracowników i wolontariuszy Hospicjum im. Łazarza w Berlinie na terenie Pomnika Hospicjum Miastu Oświęcim oraz na terenie niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych KL Auschwitz I, KL Birkenau i KL Monowitz, 5 - 8 kwietnia 2018 r. — tłumaczenie konsekutywne

2017

Wykład pani prof. dr hab. Joanny M. Sosnowskiej na temat “Poza kanonem – sztuka polskich artystek”, w ramach Uniwersytetu Trzech Pokoleń, 15 września 2017 r., w Berlinie — tłumaczenie symultaniczne za pomocą systemu Tour Guide

„Modele integracji i polityki migracyjnej w Niemczech i Polsce: podobieństwa, różnice i wspólne wyzwania”, Polsko-Niemiecki Dialog - Okrągły Stół, 30 marca 2017 r., w Berlinie — tłumaczenie symultaniczne

Rozmowy delegacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z dyrekcją Miejsca Pamięci Ravensbrück i z zarządem Fundacji Brandenburskich Miejsc Pamięci, 12 - 13 stycznia 2017 r., w Ravensbrück, Sachsenhausen i Berlinie — tłumaczenie konsekutywne

2016

Polsko-niemiecka konferencja partnerstw samorządowych, 16 listopada 2016 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec, w Berlinie — tłumaczenie symultaniczne

Przyjmowanie uchodźców na szczeblu samorządowym, podróż studyjna, 15-22 października 2016 r., w Berlinie, Stralsundzie i w Schwerinie — tłumaczenie konsekutywne

XIV Polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe w Berlinie, Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, 22 czerwca 2016 r., w Berlinie — tłumaczenie konsekutywne

25 lat Grupy Wyszechradzkiej, Niemiecka Rada ds. Polityki Zagranicznej (DGAP), 25 kwietnia 2016 r., w Berlinie — tłumaczenie symultaniczne

 

2008 - 2015

2015

XXVI Posiedzenie Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej, 29-30 września 2015 r. w Szczecinie — tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne 

Forum Przedsiębiorców - Dialog 2015 - organizowane przez Berliner Volksbank eG, 24 września 2015 r. w Berlinie — tłumaczenie symultaniczne za pomocą systemu Tour Guide

Wieczór na Forum w Hospicjum Lazarus (Łazarza) w Berlinie na temat: „Hospicjum w Oświęcimiu?”, 10 sierpnia 2015 r. — tłumaczenie konsekutywne

Rozmowy bilateralne parlamentarnej sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Zdrowia Annette Widmann-Mauz z sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia RP, Igorem Radziewiczem-Winnickim, 20 kwietnia 2015 r., w Rydze — tłumaczenie konsekutywne

Warsztaty/szkolenie dla wolontariuszy i pracowników Hospicjum - Pomnika Miastu Oświęcim, 6-8 lutego 2015 r., 10-12 kwietnia 2015 r., 9-12 lipca 2015 r., w Oświęcimiu — tłumaczenie konsekutywne i szeptane

2014

Spotkanie połączone z prezentacją filmu: „Uczcie się polskiego“ — Enerdowscy opozycjoniści a „Solidarność”, 3 listopada 2014 r., w Muzeum Muru — Domu przy Checkpoint Charlie, w Berlinie — tłumaczenie konsekutywne

Szkolenie dla wolontariuszy w Pomniku Hospicjum Miastu Oświęcim, 3-5 października 2014 r., w Oświęcimiu — tłumaczenie konsekutywne i szeptane

Konferencja „Biotechnologia stosowana w transgranicznej współpracy pomiędzy Polską a regionem stołecznym Berlin-Brandenburgia“, 1 października 2014 r., w Berlinie — tłumaczenie symultaniczne

Podróż studyjna Ministerstwa Gospodarki RP na temat doświadczeń niemieckich w zakresie partnerstw publiczno-prywatnych, 3-4 lipca 2014 r., w Berlinie i Poczdamie — tłumaczenie konsekutywne

Europejska Konferencja Trójkąta Weimarskiego, 11-12 czerwca 2014 r., w Genshagen — tłumaczenie symultaniczne

2013

Misja gospodarcza z Polski Wschodniej w Północnej Nadrenii-Westfalii, 3-5 grudnia 2013 r., m. in. w Düsseldorfie, Kolonii, Mönchengladbach — tłumaczenie konsekutywne

„Europejska historia - narodowe sposoby upamiętniania?“, 30 października 2013 r., w Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie — tłumaczenie symultaniczne

Konferencja: „PLay with us! - Potencjał i perspektywy polskiej branży gier komputerowych“, 20 sierpnia 2013 r., podczas targów gamescome w Kolonii — tłumaczenie symultaniczne

Pierwsza wymiana doświadczeń w ramach kooperacji pomiędzy Pomnikiem Hospicjum Miastu Oświęcim a Hospicjum Lazarus (Łazarza) w Berlinie, 14 czerwca 2013 r., w Berlinie — tłumaczenie konsekutywne

„Socjaldemokratyczne odpowiedzi na kryzys finansowy w Europie“, 11 marca 2013 r., Fundacja Fryderyka Eberta w Berlinie — tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne

2012

Rozmowy Kanclerz Federalnej Angeli Merkel z Wiceprezesem Rady Ministrów RP Waldemarem Pawlakiem podczas otwarcia Międzynarodowej Wystawy Lotniczej i Lotów Kosmicznych, 11 września 2012 r. w Berlinie — tłumaczenie konsekutywne

III Polsko-Niemiecka Letnia Akademia „Ratownictwo medyczne w kontekście transgranicznym“, 23-24 sierpnia 2012 r. w Bad Saarow — tłumaczenie symultaniczne

Wizyta Premiera Brandenburgii Matthiasa Platzecka w Wielkopolsce, 10 - 11 lipca 2012 r. m. in. w Poznaniu — tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne

Europejska Konferencja Trójkąta Weimarskiego, 20 - 22 czerwca 2012 r. w Genshagen — tłumaczenie symultaniczne

Rozmowy minister rozwoju regionalnego RP, Elżbiety Bieńkowskiej z deputowanymi do Niemieckiego Bundestagu, 26 kwietnia 2012 r., w Berlinie — tłumaczenie konsekutywne i szeptane

2011

IV Polsko-Niemiecka Konferencja Gospodarcza Izby Przemysłowo-Handlowej w Berlinie i Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie: "Samochód przyszłości w Polsce i w Niemczech", 6 grudnia 2011 r., w Berlinie — tłumaczenie symultaniczne

Rozmowy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr Łukasza Kamińskiego, z Pełnomocnikiem Federalnym do spraw materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD, Rolandem Jahnem, 30 listopada — 1 grudnia 2011 r., w Berlinie — tłumaczenie konsekutywne

Konferencja "Sieć Współpracy Trójkąta Weimarskiego - Europejskie Rozmowy Eksperckie", 25 października 2011 r. w Genshagen — tłumaczenie symultaniczne

Rozmowy Federalnego Ministra Zdrowia Daniela Bahra podczas wspólnego posiedzenia przedstawicieli rządu RP z przedstawicielami rządu federalnego RFN z okazji 20. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, 21 czerwca 2011 r. w Warszawie — tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne

Konferencja Gospodarcza Europy Wschodniej, Zrzeszenie Izb Przemysłowo-Handlowych (DIHK), 19 maja 2011, w Berlinie — tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne

2010

III Konferencja gospodarcza - Polska, organizatorzy: Izba Przemysłowo-Handlowa w Berlinie, Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji oraz Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Berlinie, 6 grudnia 2010 r. — tłumaczenie symultaniczne

Konferencja Instytutu Goethego „Iluzja bliskości“, 28 października 2010 r., w Berlinie — tłumaczenie symultaniczne

„20 lat Zjednoczenia Niemiec - nasza przyszłość w Europie“, dyskusja panelowa z udziałem przewodniczących parlamentów Polski, Niemiec i Francji, Akademia Fundacji Adenauera, 15 września 2010 r. w Berlinie — tłumaczenie symultaniczne

II Polsko-Niemiecka Letnia Akademia „Ratownictwo medyczne w kontekście transgranicznym“, 27-28 sierpnia 2010 r. w Bad Saarow — tłumaczenie symultaniczne

Prezentacja aktywności Fundacji „Barka“ w Polsce i Wielkiej Brytanii dla przedstawicieli administracji Senatu Berlina ds. Integracji, Pracy i Spraw Socjalnych, organizacji Diakonisches Werk, Caritas, Arbeiterwohlfahrt, misji dworcowych i in., 22 marca 2010 r., w Berlinie — tłumaczenie konsekutywne

2009

Konferencja Fundacji Brandenburskich Miejsc Pamięci „Prześladowanie elit intelektualnych w Polsce i w Czechosłowacji przez nazistów. Konteksty i kultury pamięci“, 20-22 listopada 2009 r., w Oranienburgu i w Berlinie — tłumaczenie symultaniczne

I Polsko-Niemiecka Letnia Akademia „Ratownictwo medyczne w kontekście transgranicznym regionu Odry i Nysy“, 27-28 sierpnia 2009 r., w Bad Saarow — tłumaczenie symultaniczne

Oficjalna wizyta wicepremiera i ministra gospodarki RP Waldemara Pawlaka, wraz z delegacją w Republice Federalnej Niemiec, 24 kwietnia 2009 r., m. in. w Berlinie i w Cottbus — tłumaczenie konsekutywne

Spotkanie robocze Jury Nagrody Polsko-Niemieckiej, 8-9 lutego 2009 r., w ministerstwie spraw zagranicznych RFN, w Berlinie — tłumaczenie konsekutywne

2008

Dyskusja panelowa "Unia Europejska i USA po wyborach amerykańskich - nowy prezydent, nowe perspektywy", 20 listopada 2008 r. w Przedstawicielstwie Kraju Związkowego Brandenburgia w Berlinie — tłumaczenie symultaniczne

Konferencja gospodarcza "PPP w Polsce: szanse inwestycyjne i kooperacyjne dla niemieckich przedsiębiorstw", 12 listopada 2008 r. w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Berlinie — tłumaczenie symultaniczne