»Tłumaczenie tekstu bądź wypowiedzi
ma być absolutnie wiernym przekazem treści
w formie właściwej dla języka docelowego.«

Najważniejsze zlecenia

Tłumaczenia pisemne: niemiecko-polskie/polsko-niemieckie

2016 – 2018

2018

Kontynuacja pracy nad tłumaczeniem „Historii Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety“ z języka niemieckiego na polski.

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka niemieckiego na polski, na zlecenie Niemieckiego Bundestagu oraz Federalnego Ministerstwa Zdrowia.

Tłumaczenie tekstów na zlecenie Hospicjum im. Łazarza w Berlinie, z języka polskiego na niemiecki.

Tłumaczenie dokumentów firm i osób prywatnych.

2017

Kontynuacja i finalizacja pracy nad tłumaczeniem „Katalogu Głównego“ wystawy Fundacji Topografia Terroru z języka niemieckiego na polski.

Tłumaczenie materiału informacyjnego na zlecenie Instytutu Goethego z języka niemieckiego na polski.

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka niemieckiego na polski, na zlecenie Niemieckiego Bundestagu oraz Federalnego Ministerstwa Zdrowia.

Tłumaczenie pierwszych rozdziałów „Historii Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety“ z języka niemieckiego na polski.

Tłumaczenie tekstów na zlecenie Niemieckiego Zrzeszenia Hospicyjnego i Medycyny Paliatywnej oraz Hospicjum im. Łazarza w Berlinie, z języka polskiego na niemiecki.

Tłumaczenie dokumentów firm i osób prywatnych.

2016

Tłumaczenie na język polski pierwszych rozdziałów „Katalogu Głównego“ wystawy Fundacji Topografia Terroru z języka niemieckiego na polski.

Broszura informacyjna "Jubileusz Reformacji 2017, Główne Wydarzenia", tłumaczenie z języka niemieckiego na polski: https://www.luther2017.de/fileadmin/luther2017/material/Broschuere_Hoehepunkte_2017/2017_Broschuere_Highlights_Polski.pdf

Tłumaczenie materiału informacyjnego na zlecenie Instytutu Goethego z języka niemieckiego na polski.

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka niemieckiego na polski, na zlecenie Niemieckiego Bundestagu oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Wystawa „Polacy i Niemcy. Historie dialogu / Polen und Deutsche. Geschichten eines Dialogs“, tłumaczenie materiału tekstowego z języka polskiego na niemiecki, we współpracy z redaktorem wersji niemieckiej, dr. Benno Kirschem.

Tłumaczenie dokumentów firm i osób prywatnych.

 

2008 - 2015

2015

Weryfikacja polskiego tłumaczenia broszury „Zwiedzamy Bundestag. Architektura, sztuka i funkcje gmachów Parlamentu w zarysie“, na zlecenie Niemieckiego Bundestagu.

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka niemieckiego na polski, na zlecenie Niemieckiego Bundestagu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec oraz Federalnego Ministerstwa Zdrowia.

Tłumaczenie dokumentów firm i osób prywatnych.

2014

Katalog „Twarz Getta“ i napisy na tablicach dla wystawy na temat Getta Litzmannstadt, tłumaczenie z języka niemieckiego na polski, na zlecenie Fundacji Topografia Terroru w Berlinie. Wystawa była prezentowana w dniach 27 stycznia - 30 marca 2015 r., w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

Teksty na temat pracy hospicjów w Niemczech, tłumaczenie z języka niemieckiego na polski, na zlecenie Hospicjum Lazarus w Berlinie.

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka niemieckiego na polski, na zlecenie Niemieckiego Bundestagu oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Tłumaczenie dokumentów na zlecenie biur architektonicznych w związku z przetargami budowlanymi, z z języka niemieckiego na polski.

Tłumaczenie dokumentów firm i osób prywatnych.

2013

Tłumaczenie tekstów do publikacji: „Impulsy — z życia św. Elżbiety Węgierskiej“, tłumaczenie z języka niemieckiego na polski, na zlecenie Kongregacji Sióstr Świętej Elżbiety, Prowincji Niemieckiej.

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka niemieckiego na polski, na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec oraz Niemieckiego Bundestagu.

Tłumaczenie dokumentów firm i osób prywatnych.

2012

Tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka niemieckiego na polski, na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

Materiały na 3. Polsko-Niemiecką Letnią Akademię Ratownictwa Transgranicznego oraz podsumowanie wyników w formie broszury, tłumaczenie z języka niemieckiego na polski, na zlecenie Federalnego Ministerstwa Zdrowia.

Tłumaczenie dokumentów firm i osób prywatnych.

2011

Testy specjalistyczne na temat twórczości Gustawa Oelsnera do katalogu wystawy „Światło, powietrze, barwa. Architektura Hamburga-Altony“; tłumaczenie z języka niemieckiego na polski, na zlecenie Uniwersytetu HafenCity w Hamburgu, ekspozycja w Muzeum Miasta Gdyni w marcu i w kwietniu 2011 r.

Tłumaczenie tekstów umów i dokumentów z języka niemieckiego na polski oraz z polskiego na niemiecki na zlecenie Federalnego Ministerstwa Zdrowia.

Tłumaczenie dokumentów na zlecenie biur architektonicznych w związku z przetargami budowlanymi, z z języka niemieckiego na polski.

Tłumaczenie dokumentów firm i osób prywatnych.

2010

Tłumaczenie publikacji „Sprzedaż i dystrybucja towarów i usług na rynku niemieckim. Przewodnik dla polskich przedsiębiorców - jak pozyskać i poszerzyć krąg klientów“, Markus Milz, Milz&Comp. GmbH, z języka niemieckiego na polski, na zlecenie Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii.

Tłumaczenie dokumentów firm i osób prywatnych.

2009

Tłumaczenie z języka polskiego na niemiecki i korekta tekstów specjalistycznych opublikowanych na stronie internetowej Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie. 

Tłumaczenie dokumentów firm i osób prywatnych.

2008

Tłumaczenie tekstu fachowego z języka polskiego na niemiecki: „Rozwój i stan instrumentu partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce 2008“.

Tłumaczenie tekstów umów z języka niemieckiego na polski.