»Samo tłumaczenie tekstu w celach marketingowych to za mało.«

Najważniejsze zlecenia

w obszarze Public Relations w zakresie polsko-niemieckich relacji gospodarczych i kulturalnych

Newsletter Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii

Opracowanie i redakcja tekstów specjalistycznych w języku niemieckim we współpracy z dziennikarzami - mówcami rodzimymi (native speakers) języka niemieckiego do  publikacji w miesięcznym Newsletterze Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii, o objętości 1500 - 2000 linijek normatywnych każdego wydania (ok. 25-35 krótkich tekstów), w następujących obszarach tematycznych: Gospodarka w Polsce, Branże kreatywne i innowacje w gospodarce i technice, Inwestycje w Polsce, Z kręgów przedsiębiorstw, Polskie inwestycje za granicą, Z regionów, Aktualności z Wydziału, Ważne imprezy targowe w Polsce — oraz — do 2015 roku: Czy wiedzieli Państwo, że… (turystyka, kultura, sport, ciekawostki z polskiej nauki i techniki), w latach 2009-2016.

Dalsze projekty w zakresie PR

2013 - 2014

Opracowanie i redakcja tekstów reklamowych w języku niemieckim we współpracy z niemieckim dziennikarzem, dr Benno Kirschem, na temat kurortów, SPA i turystyki medycznej w Polsce do opublikowania w katalogu wizerunkowym Konsorcjum „Zdrowie i Uroda“, na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie.

2012

Wykład w języku polskim i niemieckim na temat „Partnerstw polsko-niemieckich“ podczas polsko-niemieckiego spotkania Rodziny Kolpinga pod hasłem: „Partnerstwo zobowiązuje“ w dniu 21 września 2012 roku w Sycowie.

2011

Organizacja międzynarodowej konferencji „Polka — Przedsiębiorczyni — Europejka“ w dniu 27 września 2011 r. w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Berlinie, wraz z członkiniami stowarzyszenia Polki w Gospodarce i Kulturze t.z., we współpracy z Wydziałem Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie. (w ramach aktywności społecznej)

2010

Organizacja prezentacji stowarzyszenia Nike2001 Polki w Gospodarce i Kulturze t.z. w ramach Polsko-Niemieckiego Salonu Gospodarczego w dniu 10 grudnia 2010 roku, w siedzibie Wydziału Promocji, Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego RP w Kolonii. (w ramach aktywności społecznej)

Wykład w języku polskim i niemieckim „Polsko-niemieckie relacje w dziedzinie kultury“ podczas seminarium „Nowe perspektywy w relacjach polsko-niemieckich?“ z udziałem polskich i niemieckich multiplikatorek i multiplikatorów w GESW we Vlotho, 15-17 kwietnia 2010 r., zorganizowanym w kooperacji z Polsko-Niemiecką Wymianą Młodzieży (PNWM) i Federalną Centralą Edukacji Politycznej (Bundeszentrale für politische Bildung, BpB).

2009

Prezentacja w języku niemieckim na temat „Język polski w Niemczech“ podczas Festiwalu Języków 2009, 23 września 2009 r. w Bibliotece Masta Bremy.

Wykład i (niemieckojęzyczna) publikacja „ Polsko-niemieckie relacje a UE. Perspektywy relacji polsko-niemieckich“ w: „aktuelle ostinformationen“ 3/4 2009, Gesamteuropäisches Studienwerk e.V. Vlotho.